Przez bramę firmy przejeżdża pierwszy samochód ciężarowy z agregatem chłodniczym marki Carrier. Od tamtego czasu serwis urządzeń chłodniczych staje się głównym celem firmy. Na przestrzeni kolejnych lat Thermoplex przekształca się w serwis dedykowany do obsługi transportu chłodniczego.