DD – Direct Drive

Właściwie dobrany i serwisowany pozwala utrzymywać optymalną temperaturę przy umiarkowanym zużyciu energii.